Technologia: Bariera / Dekret / Cyborgizacja

Po Szóstym Wymieraniu cywilizacja ludzi znalazła się na skraju całkowitej zapaści w obszarze zgromadzonej przez stulecia wiedzy, technologii oraz systemów zapewniających zrównoważony rozwój. Znakomita większość danych, planów, maszyn i organizacji po prostu przestała istnieć – w 2101 roku cała historia została dosłownie wymazana za jednym ciosem.

Przed Katastrofą ludzie korzystali swobodnie ze światowej sieci informatycznej, obsługiwanej przez zintegrowane z nią komputery kwantowe wykazujące cechy sztucznej inteligencji (ALI). Po wydarzeniach roku 2101, w obliczu eskalacji zagrożenia ze strony wadliwie funkcjonujących systemów wsparcia, światowe rządy podjęły drastyczną decyzję. Cała sied i wszystkie urządzenia mające jakikolwiek kontakt z ALI zostały wyłączone, a ich banki pamięci dokładnie oczyszczono.


Bariera


Widmo totalnej zagłady ze strony zniszczonego środowiska naturalnego przyspieszyło decyzję o stworzeniu nowych baz danych i odbudowie tych systemów informatycznych i maszynowych, które mogły posłużyć do stworzenia bezpiecznych siedlisk dla pozostałej przy życiu części ludzkości. Część danych utraconych w wyniku Szóstego Wymierania udało się odzyskać i zrekonstruować z banków pamięci urządzeń i komputerów służących dawniej jako niepodłączone do Sieci biblioteki informacji. Na bazie tych danych, oraz przy użyciu materiałów odzyskanych z ruin dawnych miast, ludzkość stworzyła Megapolis – nowy dom wewnątrz najdoskonalszej stworzonej dotąd maszyny.

Najważniejszym elementem każdego Megapolis jest Bariera.
Ochronna warstwa pola siłowego, poprzez działanie setek płynnie współpracujących ze sobą systemów, pozwala na stworzenie wewnątrz Megapolis warunków odpowiednich dla podtrzymania i rozwoju życia. Bariera przechwytuje i oczyszcza skażone powietrze i wodę opadową, regulując rytm dnia i nocy oraz pór roku. Jednocześnie Bariera rozprowadza zasoby w obrębie każdej struktury w niezwykle zrównoważony sposób. Pole siłowe chroni Megapolis przed szkodliwym promieniowaniem atmosfery Ziemi, symuluje dawny naturalny klimat, a także trzyma w oddali od miasta wszelkie zmutowane organizmy, które mogłyby przedrzeć się do wewnątrz, powodując
bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców czy epidemię o długofalowych skutkach.

Jak dotąd, przez ponad siedemdziesiąt lat działania Barier, zawiodły one tylko jedno Megapolis – jednak winny w tym przypadku był nie system, a działalność człowieka.
Bariera Megapolis_JAP-03 zawiodła w wyniku błędu ludzkiego poprzedzonego zakrojonymi na szeroką skalę działaniami organizacji terrorystycznych, sprzeciwiających się ustalonemu porządkowi społecznemu. W ciągu kilku następnych dni, w wyniku nagłej ekspozycji na zabójcze warunki środowiska, śmierć poniosło ponad milion osób zamieszkujących Megapolis_JAP-03.

Po tym wypadku, odpowiedzialni za ochronę życia i zdrowia mieszkańców wszystkich Megapolis Teokraci postanowili powoład do życia Dekret – akt prawny, szczegółowo warunkujący prawa obywateli Megapolis – w tym dostęp do zasobów, zwłaszcza zaś do technologii.


Dekret


W wyniku uprawomocnienia Dekretu, we wszystkich Megapolis wprowadzono obowiązkowy system markowania mieszkańców przy pomocy wszczepianego w ośrodkowy układ nerwowy inter-chipu. Małe wszczepy pozwalają nie tylko kontrolować populację i zawczasu reagować na potencjalne zagrożenia porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa. Od czasu wprowadzenia inter-chipu znacznie poprawiła się wydajność systemu dystrybucji zasobów, łatwiej jest też utrzymać sprawne działanie miasta dysponując informacjami o wkładzie każdego mieszkańca we wspólny dobrobyt. Dopilnowano, by system inter-chipów nie naruszał prywatności obywateli ponad niezbędne minimum, konieczne dla zachowania bezpieczeństwa miast i zapobiegnięcia katastrofom takim, jak upadek Bariery w Megapolis_JAP-03.

Jeśli chodzi o dostępność zaawansowanych technologii – takich, jak cybernetyczne maszyny i urządzenia, sieci neuronowe czy systemy informatyczne oparte o algorytmy wspomagane sztuczną inteligencją – ich użycie jest powszechnie zakazane i surowo karane. Nieliczne wyjątki stanowią niezbędne dla funkcjonowania Megapolis systemy, nad którymi pieczę sprawuje oddział naukowców pod jurysdykcją Rady Teokratów – Cyborgizerzy. Tylko Cyborgizerzy posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do wprowadzania w życie i obsługi zaawansowanych technologii cybernetycznych i algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję.


Cyborgizacja


Cybernetyczne wszczepy i sztuczne sieci neuronowe są integrowane z ciałami niektórych osób, jednak są to sytuacje niezwykle rzadkie i zawsze bardzo dobrze uzasadnione. Przykładem takiej sytuacji jest konieczność leczenia zaawansowanejAl.A.Mat - city on fire choroby ze wsparciem sztucznych organów oraz interfejsów wspomagania zmysłów. Jedynie jednostki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Megapolis, jak wybitni naukowcy czy administratorzy, mają zezwolenie na tego typu użycie technologii Cyborgizerów.

Najbardziej jawnym przykładem pożytecznego wykorzystania zaawansowanej technologii w obrębie całego Megapolis są Cyborgi Bariery. Te niewielkie, inteligentne maszyny zajmują się utrzymaniem i naprawami pola siłowego chroniącego miasto. Dzięki zoptymalizowanym skryptom szybkiego reagowania i dostępowi do najnowocześniejszych narzędzi i nano-robotów naprawczych, Cyborgi
Bariery stanowią niezbędne wsparcie ludzi w trudnym zadaniu utrzymania bezpieczeństwa i płynnego działania Bariery. Są one w pełni kontrolowane, a przy tym doskonale zabezpieczone przed próbami hakowania i kradzieży części.

Istnieją udokumentowane przypadki użycia zaawansowanych technologii przez osoby
nieupoważnione. Najczęściej były to próby łamania zabezpieczeń inter-chipów lub ich usunięcia, a także amatorskie próby asymilacji nano-robotów i implantów cybernetycznych w obręb ludzkiego organizmu. W każdym takim przypadku występuje ogromne ryzyko naruszenia integralności ośrodkowego układu nerwowego u poddanej zabiegowi osoby. Nie istnieją żadne oficjalnie potwierdzone przypadki sukcesywnej integracji omawianych zaawansowanych technologii z ludzkim organizmem w wyniku takich „partyzanckich operacji”.

Sprawcy nadużyć związanych ze złamaniem postanowień Dekretu są szybko doprowadzani przed oblicze sprawiedliwości i wyjątkowo surowo karani.

 

 


>> ŚWIAT <<

< POPRZEDNI WPIS: Struktura Megapolis | KOLEJNY WPIS: Projekt Al.A.Mat. >